שאלות ותשובות


 • למה להשקיע? השקעות כחלק מניהול ההון האישי

  למה להשקיע?

  השקעות כחלק מניהול ההון האישי

  השקעות פיננסיות והשקעות נדל"ן צריכות להיות חלק מאסטרטגיה של ניהול ההון האישי שלנו.

  על מנת לשמור על ערך הכסף ולמקסם כמה שיותר את התשואה, צריך ליצור שינוי משמעותי במצב הכלכלי שלנו ולשאוף לעצמאות כלכלית שבה הכנסותינו הפסיבית מנכסים מניבים, תאפשר לנו לשמור על רמת חיינו גבוהה גם אם תפסיק הכנסתינו ממשכורות. עצמאות כלכלית היא דרך המאפשרת לנו להתמודד עם סיכונים כמו ביטחון תעסוקתי וביטחון כלכלי.


 • למה להשקיע בנדל"ן?

  למה להשקיע בנדל"ן?

  ניתן לראות לאורך השנים כי הביקוש לנדל"ן נתון למחזוריות כאשר המגמה הכללית של המחירים הייתה ותמשיך להיות מגמת עליה.

  גידול האוכלוסייה מכתיב עליה מתמדת בביקוש ואתה עליה מתמדת במחיר המוצר המוגמר – דירות, בתים, נדל"ן מסחרי על כל סוגיו השונים.

  השקעה נבונה בנדל"ן השאירה בידי המשקיע נכס מניב אותו ניתן יהיה תמיד לממש כרווח בזמן הנכון.


 • למה גרמניה? למה ברלין?

  למה גרמניה? למה ברלין?

  על אף המשבר העולמי, ביצועי הכלכלה הגרמנית הם מהטובים בעולה המתפתח. ממשלת גרמניה פועלת להפיכתה של ברלין לבירתה של אירופה. ההשקעות הממשלתיות בפיתוח פרויקטים ציבוריים ופיתוח תשתיות הם גבוהים מכל עיר אירופאית אחרת. גידול האוכלוסייה והביקוש הגובר בדיור הופכים את ברלין ליעד אטרקטיבי למשקיעים המחפשים לקנות נדל"ן להשקעה.


 • מיסוי הכנסות משכר דירה בחו"ל, כמה מס צריך לשלם?

  מיסוי הכנסות משכר דירה בחו"ל, כמה מס צריך לשלם?

  תושב ישראל שיש לו הכנסות מדמי שכירות מנדל"ן בחו"ל (שאינה נחשבת הכנסה מעסק) יכול לבחור באחד משני מסלולים:

  מסלול רגיל: על פיו יחול מס בשיעור מלא על ההכנסה נטו, כלומר ניתן יהיה לקזז מההכנסות משכירות את ההוצאות שהוצאו לתפעול הנכס וכן ניתןיהיה לקבל זיכוי בגין המס הזר ששולם.

  מסלול מס מופחת: בשיעור 15% ללא אפשרות לניכוי הוצאות כלשהן למעט פחת וללא זיכוי של המס הזר המשולם. 
   


 • איך רוכשים נכסי נדל"ן בחו"ל?

  איך רוכשים נכסי נדל"ן בחו"ל?

  מכיוון שמדובר בפרויקטים רחוקים מבחינה גיאוגרפית, יש לוודא שיש שקיפות מלאה עבור המשקיע.

  בדיקת היתכנות של פרויקט או נכס ע"י מומחים וקבוצות משקיעים החשופים למאגר של השקעות איכותיות הנבחנות על ידי בעלי מקצוע,תוך שמירה על האינטרסים של המשקיע.


 • מהן העלויות הנלוות ברכישת נדל"ן בחו"ל?

  מהן העלויות הנלוות ברכישת נדל"ן בחו"ל?

  בנוסף להשקעה ברכישת נדל"ן בחו"ל (מחיר הנכס), קיימות עוד עלויות אותן יש לקחת בחשבון: הנסיעות לביקור בנכס (טרם הרכישה ולאחריה), הוצאות השהיה בארץ היעד, שכר טרחה לעורכי הדין, תשלום ליועצי המס ולמתווכים.על מנת להפיק תשואה מקסימלית מההשקעה, חשוב לבצע תכנון מס יסודי טרם רכישת נכס נדל"ן בחו"ל. ייעוץ מקצועי בנושא המיסוי יתחשב בהיבטי המס בישראל וכן במדינת הנכס, כמו גם בשיקולי מס, הנובעים מאופן אחזקת הנכס (למשל, במדינות רבות המיסוי על נכס מושכר שונה מהמיסוי על נכס המשמש את הרוכש לצורך מגורים ומאוכלס רק בחלק מחודשי השנה). על ייעוץ המס להתייחס גם לאפשרויות עתידיות, כמו מכירת הנכס או העברתו ליורשים, והמסים שיחולו במצב זה. המלצה זו נכונה גם בכל הקשור לייעוץ משפטי – יש להיוועץ ביועץ משפטי, המכיר היטב את חוקי הנדל"ן והמקרקעין בארץ היעד על פני הסיכון של מגבלות שונות שיצוצו לאורך הדרך.


 • פטור מס במכירת דירה בחו"ל - האם קיים פטור?

  פטור מס במכירת דירה בחו"ל  - האם קיים פטור?

  חוק מיסוי מקרקעין דן ב"זכויות במקרקעין" המוגדרות בו  אך ורק ביחס למקרקעין בישראל. החוק אינו חל על מקרקעין בחו"ל, ואף אינו חל על זכויות שאינן מוגדרות בו כ"זכויות במקרקעין" אלה כפופות להוראות פקודת מס הכנסה לעניין מיסוי רווחי הון.

  מס רווח-הון חל על מכירה של נכסים מסוגים שונים, עם זאת, קיימים מספר חריגים המוצאים מהגדרת "נכס", אחד החריגים מוגדר כ"זכות חזקה במקרקעין המשמשים לצרכי מגורים ולא לשם השתכרות או רווח".

  המחוקק ביקש לפטור מכירה של זכויות כאלה ממס, לאור העובדה שאף הן משמשות למגורים, בדומה למכירת דירת מגורים המקבלת פטור במס שבח.

  עם זאת, חשוב להיות מודעים לכך כי החריג עשוי לחול אף ביחס למכירת דירת מגורים בחו"ל, ולפיכך מכירה שתעמוד בתנאים עשויה להיות אף היא פטורה לחלוטין ממס בישראל (להבדיל ממכירת זכויות אחרות במקרקעין בחו"ל, שמכירתן מתחייבת בד"כ במס רווח הון בשיעור של 20%).

  מכירת דירת מגורים בחו"ל המשמשת להשכרה לא תזכה לפטור.


 • כמה זמן על הדירה לשמש למגורים (ולא להשכרה) בטרם המכירה על מנת להיות זכאית לפטור?

  כמה זמן על הדירה לשמש למגורים (ולא להשכרה) בטרם המכירה על מנת להיות זכאית לפטור?

  במועד המכירה עצמה נבחנים התנאים לעניין פטור המס, ואם במועד זה הדירה "משמשת למגורים" ממילא יחול הפטור אף אם קודם לכן שימשה להשכרה ברור כי ככל שמשך המגורים שלא למטרת רווח יהיה ארוך יותר בטרם המכירה, הדבר עשוי לחזק את טענת הפטור ולחסוך מחלוקות מול רשויות המס.


 • האם יש לדווח על נכסים בחו"ל?

  האם יש לדווח על נכסים בחו"ל?

  על יחיד לדווח בדוח השנתי על הכנסות או רווחים שנצמחו בארץ ובחו"ל. אם הנכסים אינם מצמיחים ליחיד כל הכנסה, אין חובה לדווח עליהם בדוח השנתי. כלומר, אין חובת דיווח על עצם ההחזקה והניהול של נכסים וחשבונות בנק בחו"ל. כל אדם, לרבות עצמאי, יכול להחזיק בנכס בחו"ל ולא קיימת הוראת חוק שמחייבת אותו לדווח עליו.

  אם נדרש היחיד להגיש הצהרת הון, עליו לדווח על כלל נכסיו, בישראל ובחו"ל, ועל כן הוא נדרש לדווח גם על נכסים בחו"ל אשר ברשותו.


 • למה להשקיע עם "אביב בעיר"?

  למה להשקיע עם "אביב בעיר"?

  לחברת "אביב בעיר" צוות שנוכח באופן קבוע באזור ברלין. אנשי מקצוע "שחיים את השטח" ויודעים לאתר הפרויקטים הטובים ביותר.

  נוכחות בתכנון - חברת "אביב בעיר" יזמה ותכננה בהצלחה פרויקטים בהיקף של אלפי מ"ר. הניסיון שצברו אנשיה מאפשר להגיע לתכנון האטרקטיבי ביותר ולייצר את התשואה המקסימלית.

  לחברת "אביב בעיר" קבלני ביצוע שעובדים איתה באופן קבוע. היקפי הבנייה ורצף הביצוע מאפשרים לה לבנות באופן חסכוני שמגדיל באופן משמעותי את התשואה למשקיעים.

  במשך כ- 15 שנה "אביב בעיר" חיה את שוק הנדל"ן. הניסיון המקצועי העשיר מאפשר למומחי החברה לזהות פרויקטים בעלי פוטנציאל גבוה, והיכולות הביצועיות המוכחות שלה מביאות לכך שפעמים רבות התשואה על הפרויקט גבוהה יותר מהתשואה הצפויה.

  "אביב בעיר" בעיר מעמידה לרשות לקוחותיה צוות מומחים המלווה אותם לאורך כל חיי ההשקעה. מרגע החתימה על החוזה, דרך ההסכם מול הגוף המממן (הבנק) ועד לרגע קבלת המפתח. הצוות המקצועי מורכב ממומחים בתחום הנדל"ן, משפטנים מובילים, ואנשי כספים ופיננסים.

  היסטוריה של הצלחות – חברת "אביב בעיר" מתגאה במגוון פרויקטים המעידים על מקצועיות, רצינות, יציבות ושקיפות. החברה יזמה והייתה מעורבת בפרויקטי נדל"ן שונים שהסתיימו בהצלחה.